Vælg en side

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne

Generelle oplysninger

Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne
Askvej 6
5250 Odense SV
CVR nr.: 35091432
Telefon: 28 53 33 65
E-mail: 

 

Generelle betingelser og forhold

Rettigheder til indhold og produkter på passionforprojekter.dk tilhører Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne. Du må ikke videregive, videreformidle, sælge eller på anden vis dele eller mangfoldiggøre indhold og / eller produkter uden et skriftligt tilsagn. Benytter du citater fra indhold på passionforprojekter.dk eller Passion for Projekters tilknyttede sociale medier, online præsentationer eller materiale, skal du ligeså indhente skriftlig tilladelse og kildeangive citatet som værende fra Passion for Projekter v. Rikke Dunne. 

Priser

Hos Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne tages der forbehold for eventuelle fejl i angivne priser. Endvidere forbeholdes retten til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. I gangværende klippekort fuldføres til den købte pris. Du kan således ikke opleve prisændring i et aktivt klippekort.

Betaling 

Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne modtager betaling med betalingskort via systemet EasyMe. Der modtages også betaling med bankoverførsel via konto i Sparekassen Sjælland – Fyn på reg. og kontonr.: 0828 0003547612. Husk angivelse af fakturanummer. Alle beløb er i DKK – danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl. Der betales forud for ydelser, der kan bestilles via hjemmesiden passionforprojekter.dk eller som aftales skriftligt eller mundtlig.

Alle køb er bindende – også ved ratebetalinger ved de produkter, hvor det er muligt. 

Levering

Alle ydelser vedr. virtuel assistance samt fundraising leveres efter aftale. Onlineprodukter som kurser eller downloads leveres med få minutters varighed. Der er ikke returret på ydelser eller digitale produkter og købet er bindende – uanset om du fuldfører kurset eller ikke.

Specifikke materialer eller produkter, som udarbejdes i et samarbejde mellem os, vil være dine, og du har rettighederne på dem.

Møder og afklaringssamtaler 

Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne tilbyder møder og afklaringssamtaler. Det er min prioritet at overholde alle aftalte møder og bookinger indgået i min online kalender. Jeg forbeholder mig dog ret til i særlige tilfælde, at kunne aflyse et møde. I så tilfælde tilbydes du et erstatningsmøde på et andet tidspunkt, som vi aftaler indbyrdes.  

Jeg henstiller til at du ligeså gør dit allerbedste for at holde en aftalt tid til møde eller en afklaringssamtale. Giv besked så snart som muligt, hvis du er forhindret.   

Ansvarsfraskrivelse 

Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for de informationer, der findes på passionforprojekter.dk eller i andet materiale, sider, produkter m.v. som jeg har udarbejdet eller medvirket til at udarbejde. Ligeså kan det ikke påhvile Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne et ansvar for tab, skader eller lignende, der måtte opstå direkte eller indirekte på baggrund af de informationer, der findes.
Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne tager forbehold for prisændringer samt slå/tastefejl.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.
Link: Klageportal for Nævnenes Hus

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: 

Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne
Askvej 6, 5250 Odense SV
Telefon: 28 53 33 65
Email: info@passionforprojekter.dk