Vælg en side

En startegi er en plan for at få dig fra et sted til et andet.

Du kan sammenligne det med en bils gps.

Når vi har en klar plan at følge bliver hverdagen lettere, det er nemmere at vælge til og fra – og du er aldrig i tvivl om, hvad du skal prioritere:

Nemlig det, du har skrevet i din plan. 

Det er derfor en strategi er så anvendelig – og det gælder alle dele af din tilværelse – også fundraising.

 

En strategi kan spare dig for mange ærgrelser   

 

 

Jeg taler med virksomheder, foreninger eller organisationer, der har brug for hjælp til deres fundraising.

Ofte er det fordi de er kørt fast – eller fordi de ikke har ressourcer nok til at gennemføre en fundraising-proces. 

Det kan også være fordi de ikke har fået planlagt processen med fundraising i tide. Og dermed har de ikke haft en plan at følge. 

Uden en plan skrider tiden let – for der er mange processer i fundraising, og de tager tid. 

Du kan få mere ud af dit fundraising-arbejde, når du udarbejder en overordnet strategi for din fundraising-strategi.

Og en strategi kan spare dig for mange ærgrelser. 

 

 

Konsekvenser af ikke at udarbejde en strategi  

 

 

Det er en god ide, at du får sat dit fundraising-arbejde i system, for ellers kan det have mange kedelige konsekvenser:

 

– at du ikke finder fonde nok til dit projekt, fordi tiden går 

– at du ikke får skrevet en god ansøgning, fordi du ikke har haft tid nok til de indledende dele, der skal ordnes, før ansøgningen kan skrives 

– at du ikke har et klar billede af, hvilken mission og vision du egentlig arbejder ud fra, og derfor ikke er klar på, hvilke projekter du kan søge midler til 

– at der ikke er defineret en klar indsats for fundraising-arbejder, så ingen helt ved, hvem der er ansvarlig for hvad

– at der ikke er gjort tanker om og sat mål for, hvilke fundraising-indsatser, der skal arbejdes med i en fastlagt periode 

– at der ikke er taget stilling til, hvor mange penge fundraising-indsatsen ideelt set ønskes at bidrage med i foreningen eller organisationen

– at der mangler en klar retning for foreningens drift ift. fundraising-aktiviteter

Derfor bør du have en strategi for din fundraising 

 

Fordi en strategi giver retning og målsætning, bør du have en strategi. 

Strategien hjælper dig med at identificere de vigtigste indsatsområder for din fundraising. 

En strategi højner muligheden for, at du når dine mål i organisationen.

Det er de vigtigste grunde til at udarbejde en strategi.

Men med en strategi er det også muligt at langtidsplanlægge, fordele ressourcer og justere ind.

Med en strategi kommer du sjældent bagud. Og med en strategi er du altid på rette spor. 

Så hvis du ikke har gjort det endnu, så læg en strategi for din fundraising. 

God arbejdslyst.

w

Brug for hjælp til din fundraising?

Book afklarende samtale om fundraising:

30 min. dialog og gode råd, der kan hjælpe dig videre med din fundraising. 

Koster kun din tid og din email. 

Når du booker en samtale, tilmeldes du samtidig Fundraising for Projektmagere – en del af Passion for Projekters nyhedsbrev, hvor du får informationer, tips og gode råd til din fundraising.

Du vil også lejlighedsvist få viden om kurser, workshops og arrangementer.

Du kan til enhver tid let melde dig fra nyhedsbrevet igen, hvis det ikke er noget for dig.
Læs privatlivspolitik her