Vælg en side

Velkommen til afsnit 7.

Jeg vil gerne præsentere dig for endnu et begreb, du bør kende, når du fundraiser.

Så i dag skal vi tale om needness.

Oversat betyder det ”at være trængende”.

Altså, at nogen har en trang til eller et behov for noget bestemt.

 

Hvilket behov hjælper dit projekt med

 

Et behov er afgørende for ethvert fundraising-projekt.

Hvis du ikke har en målgruppe i dit projekt, der mangler noget, har behov for noget, trænger til noget – så har du faktisk ikke et projekt.

Fonde støtter projekter, der gør en forskel for en bestemt målgruppe.

Og derfor skal du i dit projekt være i stand til at vise, at du imødekommer en problematik.

Du skal med projektet imødekomme en målgruppes behov, det som de trænger til.

Kan du ikke det, skal du revurdere dit projekt og først sende en ansøgning, når du klart og præcist kan beskrive, hvad det er for et behov, projektet hjælper hvem med.

 

Hvorfor skal der være et behov

 

En af de typiske svipsere i fondsansøgninger er, at behovet ikke fremstår tydeligt.

Når needness elementet ikke er tydeligt, kan det være svært for fonden at se, hvad projektet egentlig gavner med.

Husk, at fonde støtter projekter som når bredt ud og giver specifikke resultater for specifikke målgrupper.

Du skal derfor identificere, hvad det er for et behov, dit projekt kan afhjælpe. For det er jo hele essensen i projektet – at det har en effekt. Det kaldes også impact.

Du er derfor altid nødt til at have et behov i dit fundraising-projekt.

 

Hvordan vil du løse behovet

 

Ikke bare skal du klarlægge et behov. Du skal også klarlægge, hvem der har behovet, altså målgruppen for dit projekt.

Deri ligger også at du kan vise, dokumentere og forklare, at behovet faktisk er aktuelt. Jo bedre du kan understøtte dit projekts behov med reel dokumentation, jo bedre.

Det kan være statistik, spørgeskemaundersøgelser, interviews, trends i samfundet med videre, der dokumenterer at en målgruppe trænger til noget bestemt.

Din opgave som projektmager er så at tilrettelægge et projekt, der går ind og løser det trængende behov. Det svarer faktisk til selve indholdet i dit projekt.

Det er hele essensen i dit projekt.

 

Tænk needness i det lange perspektiv

 

Jo bedre du kan beskrive og dokumentere needness elementet jo bedre.

Dernæst bør du også beskrive, hvordan du løser problemet, så behovet mindskes og sidst men ikke mindst, hvad det betyder for målgruppen og samfundet, at dette behov imødekommes.

Du skal også huske at forklare, hvordan dette behov kan afhjælpes efter at fondsmidlerne udløber, for ingen fond ønsker jo at støtte et projekt, der imødekommer needness i en begrænset periode – for så blot at se problemet vokse igen, når projektmidlerne ophører.

Needness skal derfor ses i et langt perspektiv. Ikke kun et nu og her-perspektiv.

Så nu er det din opgave at identificere, klarlægge, dokumentere og løse needness elementet i dit fundraising-projekt.

God arbejdslyst.

newness i fundraising

Lyt til podcastens afsnit her

w

Brug for hjælp til din fundraising?

Book afklarende samtale om fundraising:

30 min. dialog og gode råd, der kan hjælpe dig videre med din fundraising.

Koster kun din tid og din email.

Når du booker en samtale, tilmeldes du samtidig Fundraising for Projektmagere – en del af Passion for Projekters nyhedsbrev, hvor du får informationer, tips og gode råd til din fundraising.

Du vil også lejlighedsvist få viden om kurser, workshops og arrangementer.

Du kan til enhver tid let melde dig fra nyhedsbrevet igen, hvis det ikke er noget for dig.
Læs privatlivspolitik her