Vælg en side

Velkommen til afsnit 3.

I det her afsnit skal vi se på, hvilke elementer du med fordel kan inddrage i din fundraising strategi, sådan at du når hele vejen rundt om din forening, din organisation, din virksomhed eller dig selv som projektejer – og så du får kreeret en strategi, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

 

Elementer i din strategi

 

Din strategi bør altid bygge på 3 elementer:

  • Mission
  • Vision
  • Værdier

 

Mission

 

Missionen er en beskrivelse af, hvorfor din forening, organisation – eller hvor du nu er placeret  – eksisterer. Missionen er eksistensberettigelsen.

Hvorfor findes din organisation i det hele taget?

 

Vision

 

Visionen er den drøm som I ønsker at virkeliggøre. Det I ønsker for fremtiden. Det som er jeres passion, ambition og mål i livet.

 

Værdier

 

Værdierne af de overbevisninger, som I ønsker skal skinne igennem i alt jeres arbejde.

 

Det bærende grundlag

 

Mission, vision og værdier er det bærende grundlag for din forening eller din organisation.

Det er de 3 trædesten som din fundraising skal hvile på.  

Mission, vision og værdier er nemlig også elementer, som bør indgå i eksempelvis din projektbeskrivelse, hvis du søger fondsmidler.

 

 

Sæt mål

 

Når din mission, vision og værdierne er på plads skal du i gang med din målsætning.

Målsætningen er de ting, som du vil indfri med din strategi.

Det er de elementer som du skal handle på, måle på og evaluere på, så du kan se, om du er nået i mål med din strategi, når strategiens periode er udløbet.

Når du sætter mål skal de være specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte – som du kender det fra smart modellen som jeg har præsenteret i podcastens første afsnit.

Det er en god ide, at du i arbejdet med din målsætning, deler dine målsætninger op så hvert indsatsområde, som du ønsker skal være en del af strategien, behandles enkeltvis.

 

En målsætning kan eksempelvis være

  • at indhente fondsmidler for et bestemt beløb
  • at øget fokus på online fundraising
  • at øge fokus på at rekruttere frivillige til din forening
  • at arbejde med medlemskontingenter telefon kampagner donations knapper og meget andet

For hvert indsatsområde beskriver du, hvordan indsatsen bidrager til at styrke din mission, vision og værdierne.

Hvert indsatsområde behandles efter SMART modellen, så du sidenhen har noget at måle på.

 

 

Handleplanen

 

 

Når du er færdig med at arbejde med indsatsområder under din målsætning, går du videre til næste trin i din strategi.

Nu skal der nemlig sættes handling på indsatsområderne.

Du skal beslutte, hvem der gør hvad,  sådan at opgaverne, der knytter sig til hvert indsatsområde i din målsætning, får en ansvarlig person tilkoblet.

Handleplanen skal detaljeret beskrive, hvordan du vil opnå de mål du har sat i din strategi – for eksempel at indsamle x antal kroner via fondsansøgninger.

Handleplanen skal være realistisk og opnåelig.

Handleplanen skal være gennemtænkt og tilpassede organisationen eller foreningen.

Handleplanen skal være dine trin for trin guide, der beskriver hvordan du når i mål men din strategi.

 

 

Tidsplanen

 

 

Handleplanen skal du koble sammen med en tidsplan.

Du skal med andre ord indsætte tidspunkterne for, hvornår punkterne i handleplanen skal udarbejdes, gennemføres og være afsluttet.

Altså så der både er tid til at arbejde med opgaverne, effektuere opgaverne i handleplanen og hvornår handlingen skal være afsluttet.

Du skal altså sætte en deadline.

Når du har din mission, vision og værdier på plads – og når du har struktureret din målsætning samt koblet handleplanen på målene og tilpasset tidsplanen på handlingerne, så går du i gang ned og effektuerer din strategi.

 

 

Effektuering af strategien

 

 

 

Husk altså du altid skal sætte en overskuelig periode, hvor din strategi gælder.

Mange foreninger og organisationer laver måske 4 eller 5 års planer, men du kan også sagtens lave en strategi, som dækker et halvt eller et helt år – det afhænger af, hvilket behov du har i din fundraising.

Det er vigtigt i din strategi, du kommer i dybden med alle opgaver vedrørende din fundraising.  

Du kan lave så mange indsatsområder under din målsætning, som der er behov for i forhold til det, du ønsker at opnå med din strategi.

Det vigtigste er, at du har tilstrækkeligt med indsatsområder til realistisk set at kunne gennemføre din strategi.

 

Evaluering

 

 

 

Når strategien udløber, skal du evaluere på din strategi.

Det vil sige evalueringen er også et punkt i strategien.

Hvis du har indlagt succeskriterier – altså SMART mål i din målsætning – er det disse mål du evaluere på.

Eksempelvis: Du har indsamlet det beløb, du havde skrevet i din strategi, når strategiens periode er slut.  

 

 

Lidt mere om strategi

 

 

 

Du skal se din strategi som et ønskescenarie – et realistisk ønskescenarie.

En strategi er lidt som et budget. Nogle gange er der behov for at revidere budgettet – altså strategien – undervejs i processen, og nogle gange er det ikke alle mål i strategien, der bliver opfyldt.

Det kan der være mange grunde til – det afgørende er her, at du forholder dig til hvorledes processen er forløbet og tager ved lære af de ting, som kan optimeres til næste strategi.

Er du repræsentant for en stor organisation eller forening kan du lave en større og mere omfattende strategi, da du typisk vil have flere ressourcer til din rådighed.

Er du en lille forening eller er du alene om fundraising, kan det være at du skal lægge en mindre omfattende strategi.

Strategiarbejde tager tid og det er vigtigt, at ressourcerne er til stede til at gennemføre målsætningen og handleplanen indenfor tidsplanens rammer.

Hvis det ikke er tilfældet, vil du have svært ved at nå målene i din strategi.

Jo mere realistisk du er omkring din strategi, jo større sandsynlighed er der for at du når målene i strategien.

Der er jo ingen der siger, at dine mål ikke må være større når strategien er slut – end de mål du satte dig, da du påbegyndte din strategi

Brug din strategi som et værktøj, der viser dig vejen fra A til B – altså fra hvor du er nu og dertil hvor du gerne vil hen.

Brug din strategi som et planlægningsværktøj og kig på din strategi ofte.

En strategi ikke et støvet dokument, der skal ligge i skuffen, men et dokument, der hjælper dig med at indfri din mission, vision og dine værdier til fordel for den målgruppe, som du ønsker at fundraising midler til.

Det var en gennemgang af en måde, hvorpå du kan udarbejde din strategi.

Der er andre måder at gøre det på – så lad dig inspirere.

Rigtig god fornøjelse.

 

Læg en strategi for din fundraising

Lyt til podcastens afsnit her

w

Brug for hjælp til din fundraising?

Book afklarende samtale om fundraising:

30 min. dialog og gode råd, der kan hjælpe dig videre med din fundraising.

Koster kun din tid og din email.

Når du booker en samtale, tilmeldes du samtidig Fundraising for Projektmagere – en del af Passion for Projekters nyhedsbrev, hvor du får informationer, tips og gode råd til din fundraising.

Du vil også lejlighedsvist få viden om kurser, workshops og arrangementer.

Du kan til enhver tid let melde dig fra nyhedsbrevet igen, hvis det ikke er noget for dig.
Læs privatlivspolitik her