Vælg en side

Velkommen til afsnit 10.

I det her afsnit af podcasten vil jeg afsløre 4 ting for dig, som bevirker, at du ikke har held med din fundraising.

 

1 – Glemmer at koble mission og vision til projektet

 

Enhver organisation, forening eller virksomhed bør have en mission og en vision for deres virke – og findes de ikke, så start med at få udarbejdet et statement for disse ting: Udarbejd en strategi for din organisation.

En strategi er betydningsfuld i forhold til din fundraising.

Strategien er nemlig den, der viser, i hvilken retning din forening eller organisation eller virksomhed skal gå.

Den retning som din organisation skal gå i, har indvirkning på hvilke projekter, der skal arbejdes med i fundraising-regi.

Organisationens overordnede mission og vision skal matche projektets mission og vision.

Det er nemlig sådan, at projektet, du fundraiser til, skal ses som et værktøj til at opfylde organisationen eller virksomhedens eller foreningens overordnede strategi.

Når koblingen mellem mission og vision overordnet set ikke kobles til projektets mission og vision, så opstår der en dissonans:

For hvordan skal du kunne beskrive projektets formål og impact dybdegående, hvis du ikke har en overordnet strategi at koble projektet til?

Det bliver svært.

Det her med mission og vision for foreninger og organisationer i forhold til fundraising er desværre en udfordring, som ikke er sjælden, men som kan få uhensigtsmæssige konsekvenser for evnen til at hente midler til et projekt gennem fundraising.

Du skal derfor altid huske at identificere den overordnede mission og vision og koble den strategi til dit fundraising projekt.

Hvis du ikke har en strategi, vil jeg anbefale dig at starte med at få udarbejdet den – inden du går i gang med at fundraising projekt.

Så undgår du nemlig at begå den fejl, at din eksistensberettigelse og din retning for dit projekt ikke fremstår tydeligt nok i projektbeskrivelsen.

Kontakt mig, hvis du har brug for hjælp til at udarbejde din forening eller dit projekts mission og vision.

 

2 – Undlader at måle projektets impact – effekt

 

Når fonde giver midler til at realisere et projekt, har de en berettiget forventning om, at projektet afstedkommer nogle resultater.

Det er det, der kaldes impact eller effekt.

I din ansøgning til en fond, skal du være dygtig til at formidle, hvilke resultater du forventer, der kommer ud af dit projekt.

Ikke mindst, skal du opstille kriterier for, hvordan du måler på projektets impact.

Disse mål skal være konkrete – og det skal være mål, som du er i stand til at måle på. Det vil sige, du skal tænke i f.eks. antal eller procenter.

Når du arbejder med impact, skal du være ambitiøs og realistisk – og du skal designe dit projekt sådan, at det har de allerbedste forudsætninger for at opfylde projektets formål og nå de opstillede mål.

Et projekt, der ikke er i stand til påvise en impact, har svære vilkår for at opnå støtte hos en fond.

Det er derfor, det er afgørende at du gennemgår en forventningsafstemning med dit projektindhold, realisering og effekt.

 

3 – Formålet er afsenderorienteret – det skal være modtagerorienteret

 

En fejl, som er let at begå, når du skriver din fondsansøgning er, at du primært tager udgangspunkt i dig selv og din egen organisation.

Når det er tilfældet, så skriver du en afsenderorienteret ansøgning.

En afsenderorienteret ansøgning har fokus på dig samt projektejer – og naturligvis skal du i projektet beskrive, hvem du er, hvem organisationen er, og hvem samarbejdspartnere er.

Men det alt overvejende indhold skal ikke handle om dig som afsender.

I stedet skal du skrive en modtagerorienteret ansøgning: Du skal lægge vægt på, hvem du hjælper med hvad, hvorfor og hvordan – og hvilke konsekvenser det har for målgruppen, hvis dit projekt ikke kan blive gennemført.

Dit fokus skal være på modtagerne af projektets endelige resultater.

Når fonden skal vurdere en ansøgning, vil de gerne vide, hvor ansøgningen kommer fra -men de vil særligt gerne vide, hvordan projektets indhold (når det bliver gennemført) kan gøre en forskel for den udvalgte målgruppe i projektet.

Fundraising handler om at give projekter liv fordi der er et behov for at få løst nogle udfordringer, problematikker skævvridninger eller få rettet op på mangler.

Ja, i det hele taget skal projekter have liv for at skabe en forandring = at have en effekt.
Det er derfor, at den altovervejende del af projektbeskrivelsen og fondsansøgningens indhold skal have fokus på modtageren.

Husk det, når du går i gang med at skrive din næste for ansøgning.

 

4 – Manglende research

 

Research er en af de allervigtigste trin når du arbejder med fundraising.

Research handler om at finde en god ide, det handler om at finde de rigtige fonde at søge, det handler om at sætte sig grundigt ind i målgruppens behov – og hvordan projektet kan være med til at imødekomme dette behov.

Hvis et projekt ikke bygger på en gennemgribende og ordentlig research, kan det være svært og komme omkring alle de elementer, der skal besvares i en fondsansøgning.

Er spørgsmålene ikke besvaret fyldestgørende, er risikoen høj for, at du får afslag på din ansøgning.

Research er et overset trin i fundraising-processen, men det er særdeles vigtigt, at du arbejder med research allerede på idé-stadiet af dit projekt.

Research tager tid, og en fejltagelse i fundraising er ofte, at der ikke er sat tid nok af til at nå den dybdegående og grundige research, der skal danne grundlag for en gennemarbejdet ansøgning.

Manglende research kan få ansøgningen til at fremstå mangelfuld, så opfordringen herfra lyder: Sæt god tid af til din fundraising – herunder indgående research.

Rigtig god fornøjelse med din næste projektbeskrivelse.

Impact i fundraising

Lyt til podcastens afsnit her

w

Brug for hjælp til din fundraising?

Book afklarende samtale om fundraising: 30 min. dialog og gode råd, der kan hjælpe dig videre med din fundraising. Koster kun din tid og din email.

Når du booker en samtale, tilmeldes du samtidig Fundraising for Projektmagere – en del af Passion for Projekters nyhedsbrev, hvor du får informationer, tips og gode råd til din fundraising.

Du vil også lejlighedsvist få viden om kurser, workshops og arrangementer.

Du kan til enhver tid let melde dig fra nyhedsbrevet igen, hvis det ikke er noget for dig. Læs privatlivspolitik her